پله و اجزای آن

0
4050
پله

پلکان، دو طبقه و دو سطح مجزا را بهم مرتبط ساخته و با طی کردن آن میتوان به طبقه مجزای دیگر رسید و باید به گونه ای باشد که برای قرارگرفتن پا روی آن محکم استوار باشد.
پله از اجزایی ساخته میشود که به شرح زیر است:

کف پله

به سطح بالای پله که پا روی آن قرار می گیرد.

ارتفاع

فاصله عمودی دو کف پله ی پشت سرهم گفته می شود و باتوجه به نوع پله مختلف است.

پیشانی پله

قطعه ی عمودی که بین دو کف پله پشت هم قرار دارد.

گونه پله

سطـح بغـل پلـه می باشد.

عرض پله

به فاصله ی بین گونه های پله که بسته به تعداد عبور و مرور متفاوت است.

لب پلـه

پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.

شیار پله

در پله ها شیارهای در امتداد عرض پله ایجاد می کنند، که مانع لغزندگی کف می شود.

ردیف یا خیز پلکـان

‎به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد.

خط مسیر پله

این خط  محل شروع و ختم پله را نشان می دهد. این خط در پلان در وسط عرض پله قرار دارد.

‎حجم پلـه

به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود.

طول پله

طول افقی یک ردیف پله ینی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب طول پله می گویند.

نرده پلـه

برای جلوگیری ازافتادن افراد ، در دو طرف ردیف پله ها نصب شود.

پا گـرد

ایستگاه ما بین پله ها که برای استراحت ساخته می شود به پاگرد پله مشهور است و برابر عرض یک کف پله یا بیشتر است.

چشم پله

به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود ( یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان).

این بود اجزای تشکیل دهنده پله که دانستن آن برای افراد متخصص امری ضروری است تا بتوانند در طراحی از آن استفاده کنند. و طراحی ها باید بگونه ای باشد که در عین شکیل بودن راحت امن و در دسترس باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید