بررسی آزمون کشش در واتراستاپ

0
19
بررسی آزمون کشش در واتراستاپ

انجام آزمون کشش در واتراستاپ نیاز به شناخت قوانین و استانداردها دارد.استاندارد واتراستاپ در شماره ۱۳۲۷۷ مربوط به مقررات ملی ساختمان ایران آمده است. در بخش یک این استاندارد ویژگی‌های ظاهری واتر استاپ و در بخش دوم آزمون‌های بازرسی و الزامات بررسی شده است.

واتراستاپ دارای خواص فیزیکی و مکانیکی منحصر به فردی است که بر مقاومت در برابر یخ زدگی و حرارت و مواد اسیدی و قلیایی موثر است. هر واتراستاپ دارای استحکام کششی و مقاومت پارگی خاص خود است. با بررسی این المان‌ها می‌توان بهترین واتراستاپ را در موقعیت‌های متفاوت تهیه کرد. آزمون کشش در واتراستاپ یکی از سنجش‌های مهم پیش در زمینه تحلیل رفتاری واتراستاپ است. دستگاه یونیورسال با انجام آزمون‌های کشش و خمش و فشار، تمامی آزمون‌های استاندارد کششی را انجام خواهد داد.

آزمون کشش در واتر استاپ چیست؟

در این آزمون نمونه باید تحت تاثیر نیروهای کششی به صورت تک بعدی قرار گیرد. این نیروها تا جایی اعمال می‌شود که نقطه‌ی شکست مشخص شود. در حین آزمون افزایش میزان طول نیز سنجیده می‎شود. در واقع نمونه بر اساس میزان بار اعمالی سنجیده می‌شود. بارگذاری انجام می‌شود و میزان افزایش طول واتراستاپ سنجیده خواهد شد. این مقادیر در منحنی تنش کرنش ثبت می‌شود.

کمیت‌هایی که از آزمون کشش در واتر استاپ به دست می‌آید:

  • تنش تسلیم
  • مدول الاستیسیته
  • چقرمگی

انواع آزمون کشش

به طور کلی دو مدل آزمون کشش وجود دارد:

  • آزمون تک محوری
  • آزمون دو محوری
آزمون کشش در واتراستاپ

اگر ماده همسانگرد باشد با آزمون تک محوری می‌توان تست کشش انجام داد و در صورتی که ماده ناهمسانگرد باشد مانند کامپوزیت از آزمون‌های دو محوری استفاده می‌کنند.

چگونه تنش کششی اندازه گیری می‌شود؟

در یک آزمایش کششی ساده ، نمونه ای به نقطه‌ی شکست خود می‎رسد تا مقاومت کشش نهایی جسم تعیین شود. مقدار نیروی (F) وارد شده به نمونه و کشیدگی (∆L) نمونه در طول آزمون اندازه گیری می شود و منحنی تنش کرنش اندازه گیری می‌شود.

تنش تسلیم واتراستاپ چیست؟

تنش تسلیم با استفاده از آزمون کشش در واتراستاپ اندازه گیری می‌شود. تنش تسلیم مقدار تنشی است که در آن نقطه فرم پلاستیک تغییر می‌کند یا اصطلاح مقاومت ظاهری جسم در هم می‎‌شکند. آزمون کششی در واتر استاپ با اعمال نیروی کششی اولین نقطه‌ای که ثبت می‌کند، نقطه تسلیم است.

مقاومت نهایی کششی در واتراستاپ چیست؟

این مقاومت را با نام استحکام نهایی کشش یا UTS می‌شناسند. بالاترین میزان تنش کششی است که می‌توان به نمونه دارد. ماکزیمم بار اعمال شده را به سطح مقطع تقسیم می‌کنند و مقدار تنش استحکام نهایی به دست می‌آید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید