فوق روان کننده ها

0
74
فوق روان کننده
فوق روان کننده
فوق روان کننده

به منظور بهبود کارایی و کاهش ضعف های بتن از افزودنی های بتن مختلفی استفاده میگردد از جمله ی آنها میتوان به فوق روان کننده ها اشاره کرد.استفاده درست از روان کننده ها نیازمند اگاهی  بسیاری است.چراکه استفاده اشتباه ازممکن است اسیب زننده باشد استفاده از فوق روان کننده ها کاربرد فراوانی ازجمله ان استفاده کمتر از سیمان در عوض مقاومت بالا باکم شدن میزان اب و اسان گشتن بتن ریزی قالب هایی با آرماتور انبوه و موقعیت های  صعب العبوراستفاده از فوق روان کننده ها ) ابر روان کننده ها و سوپر روان کننده ها( نیز به میزان زیادی کاربردی است.فوق روان کننده ها میزان نیاز به آب را به طور چشم گیری کاهش میدهند و میزان مصرف آنرا حدود پانزده درصد کمتر میکند چراکه دارای روان کننده هستند واین روان شدن سبب ایجاد وضعیتی یکنواخت میگردد در نتیجه میزان پمپ کردن و چسبندگی بهبود میابد. ایجاد نماهاي بهتر با ساخت و ریختن بتن روان تروساخت بتن هاي با دوام در برابر سولفاتها و سایر مواد شیمیایی همچنین محتوای حباب هوای بتن‌، اندکی افزایش می‌یابد‌، بخصوص در موردی که میزان استفاده از ماده افزودنی به عنوان فوق روان کننده بیش از حد باشد. جداشدگی دانه‌ها در هر دو موردی که از فوق روان کننده‌ موردکاربرد قرار بگیرد، کم میشود به شرط آنکه طراحی بتن درست باشد.

 استاندارد ASTM C494  در سه دسته A,D و E که به ترتیب مربوط به روان کننده بتن معمولی , روان کننده بتن کندگیر کننده و روان کننده بتن تندگیر کننده هستند, قرار می گیرند. این افزودنی ها علاوه بر دارا بودن خواص معمول روان کننده ها بر اساس نوعشان می توانند روند هیداتاسیون سیمان را دچار تغییراتی کرده و سبب دیرشدن یا سریع گشتن آن شده و یا بر آن موثرباشد.تاثیر این افزودنی ها بر مقاومت بتن در نسبت آب به سیمان مشابه با بتن شاهد : تاثیر روان کننده بتن کندگیر کننده بیشتر در سنین اولیه بوده که در هفته اول کمتر از مقدار مقاومت در حالت های دیگر میباشد و با توجه به یکسان بودن نسبت آب به سیمان مقاومت دراز مدت نمونه ها  تقریبا است.

مواد افزودنی فوق روان کننده بتن معمولاً به صورت مایع با محتوای ۳۰ تا ۴۰۰ درصد وزنی ماده فعال جامد است معمولاً با آب اختلاط به مخلوط سیمان ترکیب میگردند. افزودن آنها پس ازاضافه کردن  آب اختلاطنتیجه ی موثرتری را دارا میباشد. بعضی از مواد فوق روان کننده بصورت پودری مورداستفاده قرارمیگیرد. در این حالت این مواد قبل از افزودن آب به مصالح و سیمان اضافه می شوند.همچنین اگر میزان مصرف به اندازه و صحیح باشد گیرش را تغییر چندانی نمیدهد.اما ات پلاستیک کمی افزایش می یابد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید