ضدیخ بتن

0
122
ضدیخ بتن
ضدیخ بتن

انجماد وقتی بتن تازه در معرض انجماد قرار بگیرد ۲۰ تا ۴۰ درصد مقاومت بتن را کاهش می دهد. مواد افزودنی ضد یخ بتن ، خصوصیات و کاربردهای آن در بتن ریزی هوای سرد بحث شده است. بتن معمولی از کلرید کلسیم به عنوان ترکیبات تسریع کننده برای جبران اثرات بازدارندگی آبرسانی آهسته بتن در دماهای کم استفاده شده است. این ترکیب در زیر دمای انجماد مؤثر نیست.به نظر می رسد این یک اشکال در شکل متعارف مواد افزودنی است. از این رو ، برای شرایط آب و هوایی قطب شمال ، ترکیبات خاص لازم است. یکی از این موارد ، ترکیبات ضد یخ است. مواد افزودنی ضد یخ بر وضعیت فیزیکی آب مخلوط بکار رفته در بتن ریزی تأثیر می گذارد. اینها می توانند تا حدود زیادی نقطه انجماد آب را تحت فشار قرار دهند و در دماهای کمتر از -۳۰ درجه سانتیگراد نیز قابل استفاده هستند. این می تواند تمدید دوره فعالیت ساخت و ساز را فعال کند. خ زدن بتن تازه ریخته شده یک عمل تدریجی است که به میزان سرمای هوا‌، عیار سیمان در بتن‌، مقادیر آب مصرفی در طرح اختلاط و چگونگی نگهداری و عمل آوری بتن بستگی دارد. و با توجه به نقطه انجماد آب و روند انتقال حرارت در بتن  رخ می‌دهد. افزایش ۹ درصدی حجم آب که به واسطه یخ زدن آن در بتن رخ می‌دهد باعث می‌شود مقدار فشار منبسط کننده در بتن از مقاومت کششی بتن تجاوز نموده و منجر به بروز تخریب و خسارت شود. دامنه خسارت وارده به بتن از پوسته شدن سطحی تا از هم پاشیدگی کامل است. این عامل سبب افت غیرقابل جبران مقاومت فشاری بتن خواهد بود. بنابراین نیاز به استفاده از نوعی مواد افزودنی بتن از قبیل افزودن ضدیخ بتن بدون داشتن اثرات مخرب، جهت کاهش آب و افزایش اسلامپ‌، بتواند از یخ زدن بتن در دماهای پائین جلوگیری نماید، کاملا مشهود است. ضدیخ بعنوان یک عامل تعدیل کننده ی اثرات مخرب شرایط جوی بربتن می باشد ضدیخ ها باکاهش دمای انجمادآب متناسب با میزان آن دربتن و نقش تسریع کنندگی دربتن دردمای طیرصفر درجه دارد ضدیخ ها باعث پیشگیری ازیخ زدن بتنها میشود و همچنین با کندکردن واکنشها تا زمانی که دمای مناسب فراهم شود و فرایند واکنشها با سرعت عادی پیگیری شود جلوگیری از آسیب به بتن در عملیات بتن ریزی در هوای سرد

کنترل و جلوگیری از تغییر دمای سریع در بتن

جلوگیری از ترک خوردگی بتن

عدم کاهش مقاومت بتن در هوای سردجلوگیری از احتمال یخ زدگی بتن

یکی از معایب ضد یخ بتن این است که سبب کاهش مقاومت بتن می شود.این کاهش مقاومت به سبب ایجاد حباب های ریز داخل بتن بوسیله ضد یخ بتن است.

از ضد یخ در بتن ریزی در هوای سرد در دمای +۵ تا -۱۵ درجه استفاده می شود . البته باید توجه شود که مصرف ضد یخ بتن فقط یک اقدام تکمیلی می باشد و نباید سایر تمهیدات بتن ریزی را فراموش نمود .
با توجه به کاربرد مد نظر شما می توانید از ضد یخ بتن مناسب استفاده نمایید .مواد افزودنی ضد یخ از نظر فن آوری ساده و برای بتن ریزی هوای سرد مفید است. این ترکیب به بهبود انسجام ، به حداقل رساندن مفاصل سرد ، نشت شن و پلاستیک کمک می کند. تخمین زده می شود که این هزینه ها صرفه جویی بیشتری در مقایسه با سایر روش های تصفیه بخار یا محفظه های بتنی داشته باشد.ترکیبی از مواد ضد یخ با عوامل کاهش دهنده آب یا عوامل ورودی هوا به افزایش مقاومت بتن در برابر عمل سرمازدگی و خوردگی کمک می کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید